Kjønnsnøytrale priser

Kjønnsnøytrale priser

Finansdepartementet har vedtatt regler om kjønnsnøytrale priser for private forsikringer. De nye reglene skal gjelde for forsikringsavtaler som kjøpes etter 1. januar 2015. 

Det er statistisk dokumentert at kvinner lever lengre enn menn, og sannsynligheten for å bli ufør er større for kvinner enn menn. Dette er grunnen til at det per i dag er ulik pris for kvinner og menn på dødsfalls- og uføreforsikringer.

 
Etter forslaget kan prisen på privat livsforsikring ikke lenger differensieres på kjønn. Fra årsskiftet vil derfor våre dødsfalls- og uføreforsikringer bli differensiert på bakgrunn av utdannelse og ikke kjønn. Utdannelse vil bli brukt som prisdifferensiering også av de største aktørene i bransjen. Kravet om kjønnsnøytralitet vil gi betydelige endringer i dagens priser for en del forsikringer, noe som vil være både positivt og negativt for forsikringstakerne. 

Produkter som omfattes av regelendringen
For personforsikring:
  • Uførhet Total
  • Uførerente
  • Dødsfallsforsikring
For private spare- og investeringsprodukter:
  • IPS
  • Fondskonto
  • Flexipensjon
  • Livrente link.
  • Unntatt er IPA og Fripoliser med investeringsvalg.
Reglene gjelder ikke forsikringer i bedriftsmarkedet, herunder fripoliser.
 
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema