Uførerente

Uførerente

​Reduser inntektstapet ved langvarig sykdom

 
  • Uførerente gir deg økonomisk trygghet hvis du blir syk.
  • Gir utbetaling etter 12 måneder.
  • Månedlige utbetalinger frem til 67 år.

​Ved langvarig sykdom går inntekten dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

En uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn  av sykdom eller skade.  
Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Prisen avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum. ​​​​

Fordeler

Produktark og vilkår