Barn Total

Barn Total

Vår barneforsikring tar vare på barna - også etter at de har blitt voksne.
 

 

  • Økonomisk trygghet for hele familien.
  • Dekker barnet for ulykke , sykdom og uførhet.
  • Gir både engangs- og månedlige utbetalinger ved uførhet.
  • Testvinner med terningskast 6!
  •  

 

 

Størrelsen på utbetalingene vil du finne i våre vilkår og produktark.

 
 
 
 
 

Utbetaling ved uførhet

Månedlig utbetaling

Ved langvarig sykdom gir Barn Total en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år. 

 

Engangsutbetaling

Barn Total gir en engangsutbetaling dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 

Testvinner!

Den eneste med terningskast 6

​"En billig barneforsikring, som inneholder både uførepensjon, uførekapital og erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom og ulykke. (...) Vi mener at med Danicas forsikring er barnet sikret økonomisk trygghet for en rimelig pris, og Danica blir derfor testens vinner."

- Norsk familieøkonomi, januar 2018
 

Produktark og vilkår

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema