Samle din pensjon

Samle din pensjon

Ved å samle din pensjon kan du oppnå bedre oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.

Å flytte dine avtaler til Danica Pensjon er gratis. Du får tilgang til investeringsprofiler tilpasset ditt behov og tidshorisont. Disse pensjonsavtalene kan flyttes:

Pensjonskapitalbevis

Opptjente rettigheter

Et pensjonskapitalbevis er opptjente rettigheter fra innskuddsbaserte pensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere. Pensjonskapitalbevis kan flyttes til Danica.

Flytt dine pensjonskapitalbevis