Pensjonskapitalbevis

Har du oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere?

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Dette er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver (privat bedrift) med innskuddspensjonsordning. Har du flere pensjonskapitalbevis kan disse slås sammen til ett. Ved å samle pensjonskapitalbevisene dine hos oss får du flere fordeler:

  • Det gir deg færre kostnader og en bedre oversikt.
  • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge investeringsprofilen som passer best for deg.
  • I Nettpensjon kan du enkelt følge med på verdiutviklingen og endre investeringsprofil når det passer deg. 
  • Du får all utbetaling fra ett sted.
 
Sparing handler om en ting – å få pengene til å vokse
Pensjonskapitalbeviset ditt forvaltes av et livsforsikringsselskap til du pensjonerer deg. Det som er viktig for deg er at pengene vokser. Danica Pensjon er en del av Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Vi har forvaltere med lang erfaring innen kapitalforvaltning, og som kan vise til gode resultater.
 
Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen, det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Du blir automatisk plassert i en middels profil når du flytter dine pensjonskapitalbevis til oss. Dette kan du senere endre ved å logge deg på Nettpensjon. Flytting av pensjonskapitalbevis til oss er enkelt og kostnadsfritt. Bruk vår nettløsning eller ring oss hvis du trenger hjelp.

Pensjonskapitalbevis

Omkostninger

Administrasjonsgebyr

 

Fondsforvaltning

Avhenger av hvilken investeringsprofil du har valgt.
Kostnaden ligger mellom 0,35 % og 2,5 %.