Livrente

Livrente

Langsiktig sparing til deg selv eller dine arvinger

 
  • Full fleksibilitet på avtalens varighet
  • Kun kapitalskatt (22 %) på avkastning ved utbetaling
  • Gratis og skattefrie fondsbytter

Livrente er et godt egnet spareprodukt for langsiktig sparing, og for overføring av arv og gaver.
Med Livrente kan du velge en av våre ferdig sammensatte investeringsprofiler Danica Valg eller Danica Balanse. Du kan også sette sammen din egen portefølje fra et utvalg av aksje- og rentefond (Åpen profil). Du kan bytte fond og forvalter så ofte du vil. Det er ingen kostnader med bytte, og du utløser heller ingen skatt på gevinst. Du betaler kun skatt på avkastningen (22 %) ved utbetaling. Spareverdien (saldo) inngår i grunnlaget for beregning av formueskatt.

Det er enkelt å opprette månedlig sparing med AvtaleGiro. Minste månedlige sparebeløp er 500 kroner. Minste beløp ved engangsinnskudd er 25 000 kroner. Avtaletiden er minimum tolv år. Utbetalingen skal foregå jevnt over minst seks av disse tolv årene.

Ved dødsfall i løpet av avtaleperioden, utbetales innbetalt beløp, eventuelt justert for utbetalinger, som en engangssum til de etterlatte. Det er opp til deg å navngi dine arvtakere. Har du ikke navngitt noen går beløpet til arvinger etter lov eller testament.
 
Samle din pensjon
Har du eksisterende livrenter i andre selskap så kan du samle disse hos oss. Flytting til Danica er gratis.   

Fordeler

Produktark og vilkår

Produktark