Investeringsvalg

Ved opprettelse av en spareavtale vil alle innskudd bli plassert i det investeringsalternativet som du selv har valgt.

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen din. Det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Det finnes flere forskjellige profiler. Det viktigste er at du velger den som passer best for deg og din økonomiske situasjon. Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg; 
Danica Valg, Danica Balanse og Åpen profil.

Danica Valg

​Vi investerer din sparing på bakgrunn av den risikoprofilen du selv ønsker. Du kan velge mellom Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100 % Aksjer. Større andel aksjer gir større avkastningspotensial, mens større andel renter gir lav risiko.

Les mer om Danica Valg

 

Danica Balanse

Med Danica Balanse er investeringsrisikoen balansert slik at den til enhver tid er tilpasset din alder og risikovillighet. Vi plasserer din sparing i offensive og defensive investeringer basert på den startprofilen du velger. 

Les mer om Danica Balanse

 

Åpen profil

Åpen profil er valget for deg som selv vil bestemme hvordan din sparing skal investeres. Hos Danica Pensjon får du tilgang til fond fra de beste forvalterne i markedet. Du kan fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny.
 
Du kan velge mellom en rekke verdipapirfond som kapitalen din investeres i. Vi eier andeler i verdipapirfond og andre aktiva som det investeres i, og du har derfor ikke eiendoms- eller stemmerett over dem, men du får naturligvis avkastning og utbytte. En konsekvens av at vi eier andelene i verdipapirfond og andre aktiva, er at dersom Danica blir satt under offentlig administrasjon vil du ha en fortrinnsrett i selskapets eiendeler for din investering. Innbetalingene dine investeres etter den valgte innbetalingsprofilen. Hvis du har Åpen profil står du selv for investeringen, mens vi står for den hvis du har valgt standardprofil.

Vi gjør pensjon enklere

Danica Nettpensjon

​På Danica Nettpensjon kan du sjekke saldoen på din pensjonskonto og prognose for din pensjon. Her kan du kostnadsfritt endre investeringsprofil når du ønsker det.