Danica Balanse

Vi investerer sparingen ut fra din alder, risikovillighet og ønskede tidspunkt for utbetaling.

 

 
Nedtrapping av risikoen gir trygghet
I begynnelsen av perioden er en større andel av sparingen plassert i offensive investeringer. Etter hvert som tiden går trappes andelen med offensive investeringer ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling slik at risikoen blir mindre. Dette gir god balanse i investeringene.
 
Du bestemmer selv risikoen
Du velger selv startprofil. Denne kan du endre etter behov - kostnadsfritt. Forskjellen mellom de ulike profilene er hvor stor andel som er plassert i offensive investeringer og nedtrappingsperioden. Profiler med høy andel av offensive investeringer gir normalt en høyere avkastning, men innebærer også en høyere risiko. Derfor er det viktig at du velger den investeringsprofilen som passer best for deg.
  
Investeringsprofiler
Du kan velge mellom investeringsprofilene Lav, Middels eller Høy. Alle kjennetegnes med at du får høyest andel offensive investeringer som ung og at denne nedvektes over mange år frem mot utbetalingsstart. Vi investerer i både aksjer, renter og andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Dette gir en bedre balanse mellom forventet avkastning og risiko, og gir muligheten til en bedre avkastning på din pensjonssparing.
 
Ønsker du å endre investeringsprofil så gjør du dette kostnadsfritt ved å logge deg på Danica Nettpensjon.  
 

Danica Balanse

Investeringsprofiler

Lav 

 
 
 

Middels

 Høy