Åpen profil

Åpen profil er valget for deg som selv vil bestemme hvordan dine pensjonsmidler skal investeres.

Du kan fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny og sette sammen din investeringsportefølje. Avkastningen på din pensjonssparing gjenspeiles direkte i dine investeringsvalg. I Danica Nettpensjon kan du daglig følge utviklingen på din pensjonssparing og gratis gjøre fondsbytte når du selv vil.

Du kan velge mellom følgende fondstyper: pengemarkeds- og obligasjonsfond, aksjefond eller kombinasjonsfond. Hva du velger avhenger av ditt formål med sparingen og ditt forhold til risiko og avkastning.

1. Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Fondene investerer hovedsaklig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner eller større norske industriselskap. Våre globale obligasjonsfond investerer i tillegg i større utenlandske selskaper med varierende kredittrisiko.

  • for deg med sparehorisont på ett til fem år
  • for deg som ønsker stabilitet fremfor meravkastning
  • forventet avkastning på 1-2 % mer enn banksparing

2. Aksjefond
  • for deg med sparehorisont på fem år eller lenger
  • sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • forventet avkastning på 4-6 % mer enn banksparing

3. Kombinasjonsfond
  • for deg med sparehorisont på tre år eller mer
  • pengene plasseres i penge-, obligasjons- og aksjemarkedet
  • risikoen anses som lav over tid på grunn av stor spredning i ulike markeder og fond

Fondsmeny
I vår fondsmeny får du muligheten til å velge en rekke fond fra anerkjente og suksessfulle fondsforvaltere. Du kan enkelt finne fond som passer dine ønsker til risiko, avkastning og sparehorisont. Vår omfattende fondsmeny er i tillegg valgt ut med tanke på at både Danica Pensjon og våre kunder enkelt kan sette sammen fondsporteføljer med god risikospredning.

Klikk her for å se vår fondsmeny
 

Åpen profil

Danske Invest avslutter to fond

Danske Invest har besluttet å avvikle to av deres aksjefond. Disse aksjefondene fusjoneres med et annet eksisterende fond.

Danske Invest Europe Focus fusjoneres inn i Danske Invest Europe
Fusjonen innebærer at investorenes investering i europeiske aksjer framover vil være i fondet Danske Invest Europe. Omkostningene er de samme, og det samme gjelder for investeringsstrategien.
 
Danske Invest Nordic fusjoneres inn i Danske Invest Europe
Fusjonen innebærer at investorenes investering i nordiske aksjer gjennom Danske Invest Nordic framover vil bli en bredere investering i europeiske aksjer gjennom Danske Invest Europe, som også har lavere løpende kostnader (1,77 %, mot 1,80 % i Danske Invest Nordic).
Fusjonene gjelder fra 21. september. Du kan finne mer informasjon i aksjonærmeldingen fra Danske Invest.
 
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema