Danica Valg

Vi investerer din sparing basert på risikoprofilen du selv ønsker

I investeringsprofilene Danica Valg investerer Danica Pensjon din sparing på bakgrunn av den risikoprofilen du selv ønsker. Du kan velge mellom investeringsprofilene Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100 % Aksjer.

Profilen er knyttet til forholdet mellom aksjer og renter i porteføljen. Større andel aksjer gir større avkastningspotensial, mens større andel renter gir lavere risiko. Har du tilstrekkelig langt perspektiv på sparingen din, reduseres risikoen - også dersom du velger Moderat, Offensiv eller 100 % aksjer. Dette fordi svingninger i aksjemarkedet historisk sett utjevnes over tid.
 
Rebalansering
Rebalansering er en fordel du automatisk får med Danica Valg. Rebalansering betyr at vi kjøper og selger aksjer og renter slik at forholdet mellom verdien av disse er i henhold til investeringsprofilen du har valgt. 

Nedvekting
Ønsker du å redusere risikoen når det nærmer seg slutten av spareperioden, så erstatter vi deler av aksjeporteføljen med renter. Dette kalles nedvekting. For investeringsprofilene Danica Valg Moderat, Offensiv og 100 % aksjer kan du velge automatisk nedvekting 7 år før utbetalingsstart.​​​

Endring i våre investeringsporteføljer
Vi har lansert egne investeringsporteføljer til Danica Valg. Det betyr at du fremover kun vil se ett fond i din investeringsprofil og ikke alle de fondene porteføljen din besto av tidligere. Din sparing vil fortsatt investeres i aksjer og renter. I tillegg vil vi kunne investere i andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Det vil ikke være noen endring i investeringsrisikoen for ditt investeringsvalg.
 

Danica Valg

Forsiktig


 Aksjer    Renter 

Med Forsiktig profil plasseres pengene i 25 % aksjer og 75 % renter.
 

 

 

Moderat


 Aksjer    Renter 

Med Moderat profil plasseres pengene i 50 % aksjer og 50 % renter.

 

 

Offensiv


 Aksjer    Renter 

Med Offensiv profil plasseres pengene i 75 % aksjer og 25 % renter.

 

 

100 % Aksjer


 Aksjer     

Med 100 % Aksjer plasseres 
alle pengene i aksjer.