Markedskommentar

Markedskommentar

21.12.2017

Veksten i verdensøkonomien fortsetter å vise styrke, og de økonomiske tallene har vært enda bedre enn forventet i USA og Europa. Inflasjonen er fortsatt lavere enn ønskelig i flere land. Det ser nå ut til at det blir enighet om skattereformen i USA etter lang tids behandlinger. Arbeidsmarkedene i USA og Europa styrker seg også gjennom november og gir fortsatt ekstra impuls til forbrukerveksten.
Verdensindeksen har hatt nok en god måned med en vekst på overkant av 2 prosent. Det er amerikanske aksjer som står for mesteparten av den sterke veksten basert på positive forventninger til Trumps nye skattereform.
 
Europeiske aksjer falt tilbake -2 prosent gjennom måneden. Etter flere gode måneder falt norske aksjer noe tilbake med -1,3 prosent i november. Etter å ha passert 800-grensen i oktober falt hovedindeksen nå altså tilbake til 797 poeng ved utløpet av november. For året som helhet er Oslo Børs steget 16,5 prosent. Oljeprisen steg med rundt 2 prosent i oktober og endte måneden på 62,6 dollar fatet.
Den amerikanske økonomien har utviklet seg sterkt over en lengre periode og mange forventer at Den amerikanske sentralbanken setter opp renten ved sitt rentemøte i desember. Dette til tross for at inflasjonen fortsatt holder seg relativt lav. Bank of England har økt styringsrenten til 0,5 prosent, mens den europeisk sentralbanken fortsatt forventes å holde renten på dagens nivå i lang tid, også etter at de er ferdige med støtteprogrammene.
 
Norges Bank holdt renten uendret ved sitt rentemøte i oktober, og det forventes også uendret rente i desember. Renten ligger fortsatt på 0,5 prosent med en forventning om at Norges Bank ikke vil endre denne før sommeren 2019. Gjennom november har pengemarkedsrentene falt noen punkter. 3 måneders pengemarkedsrente ligger nå på 0,77 prosent.
Kronen har svekket seg både mot Euro og USD med hhv. 3,3 og 1,5 prosent gjennom november. For året som helhet har kronen svekket seg med hele 8,3 prosent mot EUR, mens forholdet ovenfor USD er motsatt, med en kronestyrkelse på 3,7prosent. En appresiering av kronen er isolert sett negativt for investeringer som ikke er valutasikret.
 
 

Resultater Danicas investeringsløsninger

Porteføljene i Danica Valg har utviklet seg positivt som helhet gjennom november. Norske aksjer faller tilbake med om lag 1 prosent, mens de globale aksjer trekker opp mellom 3-4 prosent godt hjulpet av kronesvekkelsen gjennom måneden. Norske obligasjoner stiger med 0,2 prosent mens de globale kredittobligasjoner faller tilbake -0,4 prosent.

I Danica Balanse har vi også negative bidrag fra norske aksjeinvesteringer. Siden porteføljene er sikret mot valutasvingninger får vi ikke samme glede av kronesvekkelsen, og de globale aksjeinvesteringer har en moderat vekst på 1,2 prosent. Norske obligasjoner utvikler seg positivt med 0,3 prosent mens våre globale obligasjonsinvesteringer utvikler seg beskjedent med 0,05 prosent gjennom november.
 

 

Velg riktig investeringsprofil på sparingen din
Det er viktig at du tar et langt mer aktivt valg av risikoprofil på sparingen. Når du velger profil er det aksjeandelen du skal ta hensyn til. En profil med høy aksjeandel gir en høyere forventet avkastning, men er samtidig mer utsatt for svingninger i markedet enn en profil med lav aksjeandel. Med andre ord kan en profil med høy aksjeandel gi høyere avkastning, men det er også større risiko for tap.
 
Vi anbefaler at du velger en høy til middels aksjeandel dersom du har en lang spareperiode. Er det få år igjen til utbetalingsstart er det tryggere å beskytte pengene mot svingninger i markedet ved å velge en profil med en lav aksjeandel.