IPS

IPS

​Individuell pensjonssparing

 
  • Spar opptil 40 000 kroner i året
  • Få inntil 8 800 kroner i skatteutsettelse 
  • Ingen skatt på avkastning i spareperioden

Sparing med skatteutsettelse

Hva er en IPS?
Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare opptil 40.000 kroner per år, og få en skatteutsettelse på inntil 8.800 kroner i spareåret.
Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger. Dette vil være et spareprodukt som lønner seg for mange. 
 
I et spareprodukt som IPS er det viktig at man har et bevisst forhold til hvor mye man innbetaler årlig og hvordan innbetalingene investeres. Bestiller du via våre nettsider blir du automatisk plassert i Danica Balanse middels aksjeandel. 
 
Er sparepengene låst?
Ja, sparepengene er låst. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år eller eldre. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst 20 % av G.
Pensjonssparingen inneholder en garanti for negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at vi sikrer deg stabilitet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.
 
Hva skjer med IPS pengene hvis jeg dør?
Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn under 21 år vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
 
Sparer du i IPS allerede?
Det vil ikke være mulig å slå sammen gammel IPS med den nye ordningen på grunn av forskjeller i skattereglene. Har du en løpende spareavtale i gammel IPS vil du bli kontaktet av oss for overgang til ny ordning.

Frist for innbetaling?
For å sikre at du mottar skattefradraget er siste frist for innbetaling til din IPS fredag 20. desember. 

​Du kan også overføre penger til din IPS-konto ved å bruke kontonummer 8101.07.76732. Merk innbetalingen med ditt avtalenummer og din fødselsdato. Avtalenummer finner du i Danica Nettpensjon, i mobilbanken eller på tidligere tilsendte årsoppgaver.​
 

Fordeler