IPS - Danica Balanse

IPS - Danica Balanse

Vi investerer pensjonssparingen ut fra kundens alder og risikovillighet

I et spareprodukt som IPS er det viktig at man har et bevisst forhold til hvor mye man innbetaler årlig og hvordan innbetalingene investeres. I selvbetjeningsløsningen blir du automatisk plassert i Danica Balanse Middels. Investeringsrisikoen er balansert slik at den passer til forsikringstakers alder og tidspunkt for utbetaling av pensjonssparingen. 

  • Vi tilpasser investeringene basert på din valgte investeringsprofil.
  • Investeringsprofilen er balansert slik at den passer til alder og tidspunkt for utbetaling.
  • Risikoen i våre investeringer nedtrappes over lang tid, dette gir økt trygghet gjennom hele spareperioden
 
Nedtrapping av risikoen gir trygghet
I begynnelsen av perioden er en større andel av sparingen plassert i offensive investeringer. Etter hvert som tiden går trappes andelen med offensive investeringer ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling slik at risikoen blir mindre. Dette gir god balanse i investeringene.

Middels

 

 

 

Øvrige investeringsvalg

Dersom du ikke ønsker Danica Balanse Middels kan du fritt velge mellom våre øvrige alternativer:
 
For å endre investeringsprofil logger du deg på Danica Nettpensjon. Er du Danske Bank kunde kan du endre i
Nettbanken via danskebank.no.