Fondsmeny

Fondsmeny

I Danica Pensjon har du tilgang til et bredt og rikholdig fondsutvalg fra de beste forvalterne i markedet. Her finner du også nøkkelinformasjon om hvert enkelt fond.

Du kan endre og velge investeringsvalg ved å logge deg på Danica Nettpensjon.

 Bankkonto

I tillegg til Danica Pensjons innholdsrike fondsvalg, kan vi også tilby en bankkontoplassering. Klikk her for å lese mer om Danica Pensjons bankkonto.


Forklaringer til Omkostninger

Løpende Omkostninger: Alle årlige kostnader og avgifter forvaltningsselskapet tar for å forvalte og administrere fondet.

Distribusjonshonorar: Løpene årlig honorar Danica mottar basert på formidlet kapital til fondet. Honoraret er inkludert i fondets løpende omkostninger.

Resultatbasert honorar: Betinget honorar som blir belastet fondet hvis det gir meravkastning utover en gitt referanseindeks eller nivå. Dette opplyses i fondets prospekt og nøkkelinformasjon.