Nye skatteregler

Nye skatteregler

Fra 1. januar 2019 innfører myndighetene nye skatteregler for Fondskonto, Flexipensjon og Investeringskonto.

Formålet med endringene er å skattlegge kontoen på samme måte som verdipapirfond. Gjør du uttak i 2018 vil all avkastning skattlegges som kapitalinntekt med 23 %. Fra 2019 vil det være aksjeandelen på din konto som avgjør din fremtidige beskatning.

 Skattesats på uttak fra 2019
·        Har du mer enn 80 % aksjeandel, skattlegges uttak som aksjeinntekt (p.t 30,59 %)
·        Har du mindre enn 20 % aksjeandel, skattlegges uttak som kapitalinntekt (p.t 23 %)
·        Er aksjeandelen mellom 20 – 80 %, skattlegges uttak forholdsmessig som aksje- og renteinntekt  
 
Aksjeandelen beregnes etter en gjennomsnittsbetraktning. Det vil si gjennomsnittet av aksjeandelen du har på kontoen hvert år per 1. januar (fra 1.1.2019). Den årlige aksjeandelen vil være grunnlag for beregning av skjerming og formuesrabatt på aksjer.
 
Konto med stor andel renter vil ikke bli påvirket da rentedelen skattlegges med samme sats som tidligere.
 
Bør jeg gjøre noe før nyttår?
Har du høy urealisert aksjegevinst og kort tidshorisont, bør du vurdere å innløse kontoen før årsskiftet. Har du derimot lang tidshorisont (6-8 år) og en aksjeandel over 80 %, tilsier skattereglene at du bør beholde midlene i kontoen. Slik sikrer du avkastning på hele porteføljen.
 
Det innføres ingen særskilte overgangsregler for kontoer som er etablert før 2019.
 
Har du spørsmål?
Ta kontakt med din bankrådgiver om du har spørsmål eller ønsker å høre hva dette betyr for deg.
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema