Nye skatteregler

Nye skatteregler

1. januar 2019 innførte myndighetene nye skatteregler for Fondskonto, Flexipensjon og Investeringskonto.

Formålet med endringene er å skattlegge kontoen på samme måte som verdipapirfond. I 2019 er det aksjeandelen på din konto som avgjør din fremtidige beskatning.

 Skattesats på uttak:
·        Har du mer enn 80 % aksjeandel, skattlegges uttak som aksjeinntekt (p.t 31,68 %)
·        Har du mindre enn 20 % aksjeandel, skattlegges uttak som kapitalinntekt (p.t 22 %)
·        Er aksjeandelen mellom 20 – 80 %, skattlegges uttak forholdsmessig som aksje- og renteinntekt  
 
Aksjeandelen beregnes etter en gjennomsnittsbetraktning. Det vil si gjennomsnittet av aksjeandelen du har på kontoen hvert år per 1. januar (fra 1.1.2019). Den årlige aksjeandelen vil være grunnlag for beregning av skjerming og formuesrabatt på aksjer.
 
Konto med stor andel renter vil ikke bli påvirket da rentedelen skattlegges med samme sats som tidligere.
 
Har du spørsmål?
Ta kontakt med din bankrådgiver om du har spørsmål eller ønsker å høre hva dette betyr for deg.
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema