Forsikring

Gode forsikringsordninger gjør bedriften konkurransedyktig i kampen om de beste arbeidstakerne, og gir de ansatte økonomisk trygghet.

Uførepensjon

  • Langvarig uførhet kan få økonomiske konsekvenser for de ansatte.
  • Uførepensjon gir månedlige utbetalinger dersom en ansatt blir ufør.
  • Uførepensjon utbetales i henhold til uføregrad.

Gruppeliv

  • Forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall.
  • Det kan avtales at hovedforsikringssummen nedtrappes fra 44 - 60 år.
  • Kan tilknytte barnetillegg som utbetales til den ansattes barn.

Uførerente

  • Uføreforsikring med månedlige utbetalinger som tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte.
  • En gruppe er på minimum to personer.
  • Kan fastsettes som maksimalt 80 % av de ansattes lønn opp til 30 G.
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema