Forsikring

Gode forsikringsordninger gjør bedriften konkurransedyktig i kampen om de beste arbeidstakerne, og gir de ansatte økonomisk trygghet.

Uførepensjon

  • Langvarig uførhet kan få økonomiske konsekvenser for de ansatte.
  • Uførepensjon gir månedlige utbetalinger dersom en ansatt blir ufør.
  • Uførepensjon utbetales i henhold til uføregrad.

Gruppeliv

  • Forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall.
  • Det kan avtales at hovedforsikringssummen nedtrappes fra 44 - 60 år.
  • Kan tilknytte barnetillegg som utbetales til den ansattes barn.

Uførerente

  • Uføreforsikring med månedlige utbetalinger som tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte.
  • En gruppe er på minimum to personer.
  • Kan fastsettes som maksimalt 80 % av de ansattes lønn opp til 30 G.
Previous Next
Barnepensjon
Barnepensjon
Barnepensjon gir økonomisk trygghet for barna dersom den ansatte faller fra. Barnepensjon gir løpende pensjonsutbetaling til etterlatte barn.
Kundefordeler
 Kundefordeler
Kunderabatt
Kunder med innskuddspensjon i Danica Pensjon via arbeidsgiver får rabatt på personforsikring og privat pensjonssparing.
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema