Kompanjongforsikring

Kompanjongforsikring

​Kompanjongforsikring kan sikre ønsket eierstruktur dersom en aksjonær/kompanjong dør.

 
  • Ivaretar kompanjongenes interesser ved dødsfall.
  • Sikrer nødvendig kapitalbehov for å kjøpe ut arvinger.

Å sikre ønsket eierstruktur er viktig for å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Mange forretningspartnere har aksjonær-/kompanjongavtaler som regulerer samarbeidsforholdet.

Ett viktig område i avtalene er å regulere hva man ønsker skal skje hvis en av aksjonærene/kompanjongene dør. Dette har sammenheng med at arvingene da vil være ny aksjonær/kompanjong. Med kompanjongforsikring sikrer bedriften:


Forsikringssummen velges fritt innenfor de rammer som gjelder for de ulike forsikringsproduktene eller etter særskilt avtale.


Spørsmålsstillinger og mulige konsekvenser


For å unngå mulige problemstillinger/ konsekvenser er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker i en slik situasjon og regulere dette i aksjonær-/kompanjongavtalen. Ønsker man at gjenlevende aksjonærer skal kjøpe ut arvingene er det viktig at avtalen regulerer både forkjøpsrett og plikt for gjenlevende kompanjonger/aksjonærer. Som et ledd i dette bør aksjonærene/kompanjongene etablere kompanjongforsikring for å sikre kapitalbehovet helt eller delvis til å kjøpe ut arvingene.
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema