Screening av selskaper

I prosessen med å identifisere selskaper som bryter vår SRI-politikk, samarbeider Danica Pensjon med Ethix SRI Advisors, som er ekspert på området og har stor erfaring. Prosessen består av følgende trinn:


Målsetningen med dialogen er delvis å sikre riktig og nødvendig informasjon som grunnlag for videre beslutningsprosess, og delvis å avklare om selskapet planlegger å endre adferd innenfor området.
 

Dialogen bygger på skriftlig korrespondanse bestående av tre trinn:
Skriftlig forespørsel om supplerende opplysninger og forespørsel om selskapet eventuelt planlegger å endre adferd innen det omstridte området. Selskapet anmodes om å utdype eventuelle uklarheter i forbindelse med den første henvendelse. Hvis selskapet ikke svarer på den første henvendelse vil selskapet motta en ny anmodning om å inngå i dialog.

Dialogprosessen avsluttes ved at selskapet informeres om den konklusjon samtaler og dialog har resultert i.
 
 

Overblikk over SRI-prosessenScreening av selskaper

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema