Screening av investeringer

Danica Pensjons SRI-politikk er basert på en screening av virksomheter hvor vi identifiserer selskaper som bryter SRI-politikken.

Screeningen av Danica Pensjons investeringer foretas løpende av Ethix SRI Advisors, som er en spesialisert SRI-konsulentvirksomhet.

Screeningen omfatter selskaper i MSCI World og MSCI Emerging Markets-indeksene samt de større selskapene som er notert på de nordiske børsene.

Screeningen er basert på de internasjonalt anerkjente retningslinjene i UN Human Rights Norms for Business (2003), herunder UN Global Compact (1999) og OECD Guidelines for Multinational Enterprises (1976). Screeningen inkluderer dessuten en rekke internasjonale konvensjoner som avspeiler utviklingen på SRI-området siden 2003.

Hvis et selskap bryter retningslinjene, innledes en dialog med selskapet. Dialogen skal avklare hvorvidt selskapet planlegger å endre adferd på området. Avhengig av forløpet av dialogen blir investeringen solgt eller opprettholdt.

 

Screening av investeringer

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema