Grunnlaget for screeningen

​Screeningen av investeringsporteføljene bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer innenfor områdene menneskerettigheter, våpen, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Grunnlaget for screeningen

Miljø

 

 

Arbeid

 

Menneskerettigheter

 

Korrupsjon

Våpen

Våpen

Ulovlige våpen, dvs. biologiske våpen, antipersonellminer, klasebomber og andre inhumane våpen.

Ytterligere åtte konvensjoner som er vedtatt siden 2003

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema