Danica Pensjon

​Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pension er blant de største og førende pensjonsselskaper i Danmark.

Rundt 14 000 bedrifter og 200 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon. Vi er 93 ansatte med hovedkontor i Trondheim. I tillegg har Danica Pensjon flere salgskontorer i landet forøvrig.
 
Danica Pensjons produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter. Våre produkter selges via flere samarbeidspartnere, blant annet Danske Bank. Oversikt over de største partnerne våre finner du under forsikringsagenter.
 
Danica Pensjon har røtter tilbake fra 1997, og er en sammenslåing av de tidligere selskapene Nordenfjeldske Personforsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble kjøpt opp av Danica Pensjon i 2004.
 
Selskapets kjerneverdier er:
Ekspertise - Integritet - Verdi - Agilitet - Samarbeid

Om Danica Pensjon

Økonomi

Rapporter

 

Organisasjon

Organisasjonskart

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478.
Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet
Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K