Eika Innskuddspensjon

Eika Innskuddspensjon er en tjenestepensjon der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd til de ansattes alderspensjon.

​Har du Eika Innskuddspensjon gjennom din arbeidsgiver vil du finne en oversikt over din pensjonssparing i Ansattportalen.
Her kan du se hvor stor din pensjonssparing er, og hva den har gitt i avkastning. Du kan også endre din investeringsprofil - så ofte du vil - kostnadsfritt.

Investering og fondsvalg
For å gjøre det enklere å velge tilbyr vi fire ulike investeringsprofiler: Forsiktig, Moderat, Offensiv og 100% aksjer.

Eika velger sammensetning av fond ut fra valgt risiko. For profilene Moderat, Offensiv og 100% aksjer reduseres risikoen de siste årene før 67 år (obligatorisk nedvekting) slik at sammensetningen ved 67 år tilsvarer Eika Forsiktig. I tillegg tilbyr vi Åpen profil som gir den enkelte mulighet til selv å velge fritt blant alle fond Eika tilbyr.