Eika Innskuddspensjon

Eika Innskuddspensjon er en tjenestepensjon der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd til de ansattes alderspensjon.

​Har du Eika Innskuddspensjon gjennom din arbeidsgiver vil du finne en oversikt over din pensjonssparing i Ansattportalen (Nettpensjon).
Her kan du se hvor stor din pensjonssparing er, og hva den har gitt i avkastning. Du kan også endre din investeringsprofil - så ofte du vil - kostnadsfritt.

Investering og fondsvalg
For å gjøre det enklere å velge tilbyr vi fire ulike investeringsprofiler: Forsiktig, Moderat, Offensiv og 100% aksjer.

Eika velger sammensetning av fond ut fra valgt risiko. For profilene Moderat, Offensiv og 100% aksjer reduseres risikoen de siste årene før 67 år (obligatorisk nedvekting) slik at sammensetningen ved 67 år tilsvarer Eika Forsiktig. I tillegg tilbyr vi Åpen profil som gir den enkelte mulighet til selv å velge fritt blant alle fond Eika tilbyr.

 

 

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478.
Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet
Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K