Kritisk sykdomKritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, har du andre ting å bruke kreftene på enn økonomiske bekymringer.

 

 

Kritisk Sykdom gir en avtalt engangsutbetaling dersom du rammes av:

  • hjerteinfarkt
  • hjerneslag
  • kreft
  • multippel sklerose (MS)

Det samme gjelder etter:

  • utført åpen hjerteoperasjon
  • utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
  • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser

Alle mellom 18 og 67 år kan forsikres. Forsikringen må kjøpes før fylte 60 år.

Prisen avhenger av alder, kjønn og forsikringssum.

Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.