Uførhet TotalUførhet Total

Uføreforsikring som utbetales når du trenger det

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

 

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total fra Danica får du månedlige forskudd allerede etter 1 års sykemelding i tillegg til engangsutbetaling ved varig uførhet. 

 

Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 55 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.
 
Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren