Uførhet TotalUførhet Total

Uføreforsikring som utbetales når du trenger det
Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

De fleste uføreforsikringer utbetales først ved varig uførhet
Det kan derfor ta mange år før forsikringen utbetales, hvis den utbetales i det hele tatt. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Uførhet Total gir rett til forskuttering av utbetaling når man har vært minst 50 % sykmeldt (arbeidsufør) i 12 måneder sammenhengende.
 

I tillegg til utbetaling ved varig arbeidsuførhet gir Danicas uføreforsikring rett til utbetaling ved minimum 50 % sykemelding (midlertidig arbeidsuførhet) i 12 måneder sammenhengende.

10 % av forsikringssummen utbetales som årlig forskudd fra år 2. Dette sikrer at pengene utbetales når du trenger de. Resten av forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling ved varig uførhet. Alle utbetalinger er skattefrie.

Prisen avhenger av alder, kjønn og forsikringssum.

Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.