UførerenteUførerente

Reduser inntektstapet ved uførhet

Ved langvarig uførhet går inntekten dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

En uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn  av sykdom eller skade. Utbetalingen beskattes med 5,4 %.

Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Prisen avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum. ​​

 
Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren