UførerenteUførerente

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser
Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Uførerente gir rett til månedlig utbetaling når den forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i 12 (3) måneder.

 
 • Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder
 • Minste forsikringssum er kr 12 000 per år. Maks forsikringssum er 80% av lønn inntil 30G fratrukket folketrygd og private eller kollektive ordninger
 • Forsikringen kan kjøpes med karenstid på 3 eller 12 måneder
 • Utbetalingen beskattes med 5,6%
 •  

  Rett til utbetaling av årlig forsikringssum

 • Ved minst 50% sammenhengende arbeidsuførhet i 12 (3) måneder på grunn av sykdom eller skade
 • Dersom forsikrede innen 26 uker og av samme årsak, igjen blir minst 50% arbeidsufør, starter utbetalingen av Uførerente på nytt uten karenstid
 • Forsikringen utbetales i forhold til graden av arbeidsuførhet til enhver tid. Avtalt forsikringssum utbetales årlig ved 100% arbeidsuførhet
 • Utbetalingen beregnes månedlig etterskuddsvis fra den første i måneden etter utløpet av karenstiden, så lenge forsikrede er minst 50% arbeidsufør
 • Utbetalingen til forsikringstaker dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt 


 • Prisen avhenger av alder, kjønn og forsikringssum.

  Gå videreGå videre

  Forsikringskalkulator
  Hva vil personforsikringen koste?

  Prøv forsikringskalkulatoren
  Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.