DødsfallDødsfall

Vet du hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra?
En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før.

En dødsfallsdekning kan gjøre livet litt enklere for de som blir sittende igjen
Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet. Utbetalingen er ikke skattepliktig. Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år. Prisen beregnes ut fra alder, kjønn og forsikringssum.

 
  • En dødsfallsdekning kan gjøre livet litt enklere for de som blir sittende igjen.
  • Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til dine etterlatte eller den/de du har begunstiget.
  • Utbetalingen er ikke skattepliktig.
Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.