Barne- og ungdomsforsikringBarne- og ungdomsforsikring

Sikre barnet ditt

Barneforsikring ivaretar barnets langsiktige og foreldrenes umiddelbare økonomiske behov, dersom barnet skulle bli rammet av en ulykke eller sykdom. Våre barne- og ungdomsforsikringer dekker barnet fra fødselen og frem til fylte 26 år. Det gir økonomisk trygghet for hele familien om noe skulle skje.

Det er ikke etableringsgebyr ved tegning av våre barneforsikringer.
 

 

Uføreforsikring
Langvarig uførhet kan få store konsekvenser.
Vi anbefaler derfor å tegne en uføreforsikring fra barnet fyller 18 år. 
    Les mer om Uførhet Total 
    Les mer om Uførerente