Barne- og ungdomsforsikringBarne- og ungdomsforsikring

Med våre forsikringer er det mulig å forsikre barn og ungdom i alderen 0 – 26 år.
Det er ikke etableringsgebyr ved tegning av våre barneforsikringer. I tillegg har vi betalingsfri periode på 3 måneder med forsikringen Barn Mini. 

Barneforsikring ivaretar barnets langsiktige og foreldrenes umiddelbare økonomiske behov, dersom barnet skulle bli rammet av en ulykke eller sykdom.

Ønsker du mer informasjon eller tilbud på våre personforsikringer?
 
Barn Pluss kan kjøpes til barn/ungdom i alderen 1 - 18 år, med varighet frem til fylte 20 år.

Forsikringen gir rett på utbetaling ved død samt ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke og sykdom.

Forsikringen dekker

 • Utbetaling av inntil kr 1 500 000 ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykkesskade
 • Engangsutbetaling av kr 60 000 ved dødsfall
 • Engangsutbetaling av kr 250 000 ved livstruende kreft 
 • Behandlingsutgifter med inntil kr 100 000
 • Hjelpemidler med inntil kr 200 000
 • Dagpenger med kr 300 per dag ved sykehusopphold utover 14 dager


Pris per måned kr 115,-.

Det er ikke etableringsgebyr ved tegning av forsikringen Barn Pluss. Du vil automatisk få tilbud om Ungdom Pluss ca tre måneder før barnet fyller 20 år.

UføreforsikringUføreforsikring

Langvarig uførhet kan få store konsekvenser. Det er viktig å tenke gjennom hva en eventuell endret livssituasjon kan medføre. Uføreforsikring kan tegnes fra fylte 18 år.

  Uførhet Total

   

  Uførerente
   Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.