Barn Total

Barn Total

Vår barneforsikring tar vare på barna - også etter at de har blitt voksne.
 

 

  • Økonomisk trygghet for hele familien.
  • Dekker barnet for ulykke , sykdom og uførhet.
  • Gir både engangs- og månedlige utbetalinger ved uførhet.
  • Gir full utbetaling allerede ved 50 % uførhet.

 


* Prisen justeres årlig som følge av økt forsikringssum (G-regulering).
 

 Utbetaling ved uførhet

Månedlig utbetaling

Barn Total gir en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år (0,5G per år) dersom barnet blir minst 50 % varig ufør. 

 

Engangsutbetaling

Barn Total gir en engangs-utbetaling på 8G dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.