Barne-og ungdomsforsikring

Barne-og ungdomsforsikring

Sikrer barnets langsiktige og foreldrenes umiddelbare økonomiske behov ved ulykke eller sykdom
 

 

  • Økonomisk trygghet for hele familien
  • Ingen etableringsgebyr
  • Dekker barnet fra 0 - 26 år

 

Om våre forsikringer

Barn Mini

 

Barn Pluss

 

Ungdom Pluss

Produktark og vilkår

Langvarig uførhet

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Vi anbefaler derfor å tegne en uføreforsikring fra barnet fyller 18 år.