Danica NettpensjonDanica Nettpensjon

Velkommen til Danica Nettpensjon
Nå får du oversikt over dine private avtaler og pensjon fra arbeidsgiver i samme portal.


Private avtaler
I Danica Nettpensjon har du full tilgang til å se dine private avtaler, utviklingen av disse og oversikt over forventet utbetaling. Klikk på Danica Link i menyen for en oversikt over dine avtaler.

Innskuddspensjon
Du som har din pensjon gjennom arbeidsgiver hos Danica, finner oversikt over din pensjonssparing i menyen til venstre under Innskuddspensjon.

Her kan du se hvor stor din pensjonssparing er, og hva den har gitt i avkastning. Du kan også endre sammensetningen av investeringene og endre din innbetalingsprofil.

Klikk på Danica Link eller Danica Balanse i menyen for en oversikt over din Innskuddspensjon.