Danica NettpensjonDanica Nettpensjon

Velkommen til Danica Nettpensjon
Nå får du oversikt over dine private avtaler og pensjon fra arbeidsgiver i samme portal.


Private avtaler
I Danica Nettpensjon har du full tilgang til å se dine private avtaler, utviklingen av disse og oversikt over forventet utbetaling. Klikk på Danica Link i menyen for en oversikt over dine avtaler.

Innskuddspensjon
Du som har din pensjon gjennom arbeidsgiver hos Danica, finner oversikt over din pensjonssparing i menyen til venstre under Innskuddspensjon.

Her kan du se hvor stor din pensjonssparing er, og hva den har gitt i avkastning. Du kan også endre sammensetningen av investeringene og endre din innbetalingsprofil.

Klikk på Danica Link eller Danica Balanse i menyen for en oversikt over din Innskuddspensjon.

Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.