En av landets beste på innskuddspensjon

Danica Pensjon er rangert på 1. og 2. plass flere ganger de siste årene i Gablers innskuddspensjonsanalyse.
Les mer om kåringen

Starte egen bedrift?

Danica Pensjon, Danske Bank og If gjør det enkelt for deg å starte egen bedrift. På enkeloppstart.no får du det du trenger av bank, forsikring og pensjon.
 
Enkel oppstart
Previous Next
Vedlikehold
 Bedriftsportalen
Oppdater bedriftens pensjonsordning
Husk å oppdatere endringer i bedriftens pensjons-ordning jevnlig. Det gjør du enkelt ved å logge på Danica Bedriftsportal. Mangler du passord så send epost til danica@danica så får du tilsendt nytt.
Forbedret pensjon
 Økte innskudssatser
Innskuddspensjonen forbedres
Satsene for maksimal innbetaling av innskudd har økt. Det gir bedriftene mulighet til å forbedre pensjonsordningen for sine ansatte.
Pensjon for ansatte
 Innskuddspensjon
Danica Innskuddspensjon
Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt der bedriften betaler et avtalt årlig innskudd til sine ansatte. Bedriften får skattefradrag for all innbetaling i forbindelse med pensjonsordningen.
Bli kunde
 /SiteCollectionImages/2012-Features/Business/1A7O3879.jpg
Ønsker du tilbud eller rådgivning?

En god pensjonsordning er et verdifullt gode for de ansatte i din bedrift. Ønsker du tilbud på innskuddspensjon? Send oss din henvendelse, så vil en av våre pensjonsrådgivere kontakte deg.

Din bedrift
 Din bedrift
Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Med pensjonsordning fra Danica Pensjon kan du få økonomisk trygghet som pensjonist.

Danica Bedriftsportal
 Bedriftsportalen
Vi gjør pensjon enklere
Få oversikt over bedriftens pensjonsordning via Danica Bedriftsportal. Her kan du enkelt registrere endringer og vedlikeholde pensjonsordningen.
Starte egen bedrift?
 Starte egen bedrift
Enkel oppstart
Danica Pensjon, Danske Bank og If gjør det enkelt for deg å starte egen bedrift. På enkeloppstart.no får du det du trenger av bank, forsikring og pensjon.
 
Selvstendig næringsdrivende
Lavere skatt og høyere pensjon
Som selvstendig næringsdrivende kan du spare tusenvis av kroner i skatt ved å sette av penger til pensjon innen 31. mars. Inntil 4 % av lønn under 1 million kan settes av til pensjonssparing. Halvparten av sparebeløpet kan trekkes fra på skatten.
Investeringsvalg
 Fondsmeny
Velg blant markedets beste fondsutvalg

Hos Danica Pensjon får du tilgang til fond fra de beste forvalterne i markedet. Du kan i tillegg velge blant Danica Valg porteføljene der vi forvalter midlene for deg.

 

Markedskommentar
 Markedskommentar
Markedskommentar og avkastning
Her kan du lese vår markedskommentar og få en oversikt over avkastningen på våre investerings-porteføljer.
Hybrid
 Hybrid
Forslag til ny pensjonsordning

Forslaget gjelder for ansatte i privat sektor. Vi har sett på forslaget og kommet frem til at de med innskuddspensjon er best tjent med å beholde denne.

 

Økonomisk trygghet er å vite hva du får i morgen, uansett hva som skjer i dag.

Previous Next
 Danica Innskuddspensjon
Danica Innskuddspensjon
 • Årlig innskudd til ansattes pensjon.
 • 2-7 % sparing av lønn opp til 12 G.
 • Mulighet for tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 - 12 G.
Innskuddspensjon
 Danica Gruppeliv
Gruppeliv
 • Engangsutbetaling ved dødsfall.
 • Velg forsikringssum ut fra lønn eller folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Mulighet for nedtrapping og barnetillegg.
Gruppeliv
Uførepensjon
 • Forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen.
 • Gir månedlige utbetalinger dersom en ansatt blir ufør.
 • Uførepensjon er for mange et verdifullt ansattegode.
Uførepensjon
Barnepensjon
 • Økonomisk trygghet for barna dersom den ansatte faller fra.
 • Løpende pensjonsutbetaling til etterlatte barn.
 • Utbetales til barn under 18 eller 21 år.
Barnepensjon
 Danica Uførerente
Uførerente
 • Uførhetsforsikring med premiefritak.
 • Kan tilknyttes bestemte grupper av ansatte.
 • Valgfri opphørsalder.
Uførerente
 Selvstendig næringsdrivende
Pensjon for selvstendig næringsdrivende
 • Frivillig pensjonsordning.
 • Spar inntil 4% av inntekt fra 1 G til 12 G.
 • Innbetalingen gir fradrag i næringsinntekten.
Pensjon
 Personforsikring
Forsikring for ansatte
 • Helseforsikring
 • Nøkkelpersonforsikring
 • Kompanjongforsikring
Forsikring