Selvstendig næringsdrivendeSelvstendig næringsdrivende

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Det er frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Med en pensjonsordning fra Danica Pensjon kan du få økonomisk trygghet som pensjonist.
Ved å opprette en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag.

Du kan spare inntil 4% av inntekt fra 1 G (kr 88 370) til 12 G (kr 1 060.440), dvs maks kr 38.883 for 2014.

Fradrag
Pensjonssparingen gir fullt fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp.
Frist for innbetaling er 31. mars etter det året det ønskes fradrag for.

Utbetaling
Du kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Du kan selv velge over hvor mange år pensjonskapitalen skal utbetales, men utbetalingstiden kan ikke være livsvarig. Utbetalingsperioden skal være minst ti år, men utbetaling kan først opphøre ved 77 år. Pensjonen utbetales månedlig. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av innbetalingens størrelse og avkastning.

Last ned produktark for selvstendig næringsdrivende

Last ned produktark om forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

Forsikringer for selvstendig næringsdrivendeForsikringer for selvstendig næringsdrivende

Dødsfall
Ordninger som hjelper etterlatte dersom en forsørger faller fra.

Les mer om dødsfallforsikring
Uførhet
Inntekten går dramatisk ned, mens de løpende utgiftene i beste fall er omtrent som før.Les mer om uføreforsikring
Kritisk sykdom

Reduser inntektsbortfall ved alvorlig sykdom.


Les mer om kritisk sykdom

Gå videreGå videre

Skjema
Uførhet 
Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidsmessig uførhet som medfører krav på ytelser fra Danica Pensjon.
 
Dødsfall
Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidstakers død.
 
Skjema for begunstigelse Gruppeliv Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende