PensjonsreformenPensjonsreformen

 

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i folketrygden for å stimulere folk til å jobbe lengre som følge av at det fremover vil bli flere pensjonister for hver yrkesaktive person og det faktum at vi lever lengre.

Samtidig vil det bli innført større fleksibilitet med tanke på tidspunkt for uttak av pensjon og muligheten for å kombinere pensjon og jobb.

Her følger informasjon om gamle regler og de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2011.Informasjon om Pensjonsreformen (PDF)

 

 

Gå videreGå videre

Få mer info om Pensjonsreformen
Du kan finne mer informasjon om Pensjonsreformen ved å gå inn på nettsiden til nav.
Få oversikt over din pensjon
Ved å gå inn på norsk pensjon får du en oversikt over dine samlede pensjonsrettigheter.
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.