UførhetUførhet

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser for de ansatte.
Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før.
Kanskje trenger dine ansatte også ekstra midler slik at de kan omstille seg på en ny livssituasjon?
 

Uførepensjon gir deg tryggheten om at dine ansatte er godt forsikret. Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen, og gir månedlige utbetalinger dersom en av dine ansatte blir 20 % ufør eller mer.

Barnetillegg kan knyttes til uførepensjon. Barnetillegg utbetales som et tillegg for de barn den uføre plikter å forsørge.

Uførepensjon utbetales i henhold til fastsatt uføregrad. Karenstiden er på 12 måneder.

Uførepensjonen fastsettes normalt slik at utbetaling fra folketrygd og utbetaling fra Danica til sammen utgjør en avtalt prosent av den ansattes lønn. Det er også mulig å fastsette uførepensjonen som en prosent av lønn uavhengig av utbetaling fra folketrygden eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).

Les mer omLes mer om

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) blir fastsatt av Stortinget 1. mai hvert år.
Det kan forekomme at grunnbeløpet blir justert flere ganger per år.

Folketrygdens grunnbeløp 1.5.2014: 88.370 kr.

Få oversikt over dine pensjonsavtaler
I Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Få oversikt over pensjonen din