Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

​Danica Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt, der bedriften betaler et avtalt årlig innskudd til sine ansatte. Innskuddene blir plassert på en sparekonto som de ansatte selv er eier av. På denne kontoen vil den oppsparte kapitalen være et resultat av årlige innskudd og avkastningen på disse. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Ved dødsfall utbetales pensjonskapitalen til den ansattes etterlatte. 

Alle bedrifter må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Det kan spares inntil 7 % av lønn opp til 12G, og et tillegg på 18,1 % av lønn mellom 7,1-12G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er per 1.5.2015: 90.068 kr.

Forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon
Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon som sikrer de ansatte fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet. I tilegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som sikrer de ansatte og deres etterlatte økonomisk trygghet ved uførhet og død

Pensjonssparing handler om en ting - å få pengene til å vokse.
Våre investeringsprofiler har igjen og igjen blitt kåret til en av landets beste i Gablers innskuddspensjonsanalyse. Det kommer de ansatte til gode.

 

Fordeler

Skatt og avgift

Bedriften

 

Ansatte