Danica InnskuddspensjonDanica Innskuddspensjon

Danica Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt, der bedriften betaler et avtalt årlig innskudd til sine ansatte. Innskuddene blir plassert på en sparekonto som de ansatte selv er eier av. På denne kontoen vil den oppsparte kapitalen være et resultat av årlige innskudd og avkastningen på disse. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes.
 
Alle bedrifter har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er en ordning med 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Forsikringsdekningen innskuddsfritak er også obligatorisk.


Forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

Innskuddsfritak ved uførhet
Uførhet er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon. Ved uførhet på 20 % eller mer, er de ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd frem til pensjonsalder. Den ansatte må ha vært sykemeldt i 12 måneder for at retten til innskuddsfritak skal inntre.

Pensjonskapital til de etterlatte
Hvis et medlem dør skal pensjonskapitalen utbetales til etterlatte. Først skal pensjonskapitalen sikre en årlig barnepensjon på 1 G til hvert barn. Pensjonen utbetales til fylte 21 år. Utover dette betales pensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner. Hvis det ikke er etterlatte vil beløpet bli utbetalt som engangsbeløp til dødsboet.

 

 

Last ned produktark om Danicas Innskuddspensjon

Last ned produktark for forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

Les mer omLes mer om

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) blir fastsatt av Stortinget 1. mai hvert år.
Det kan forekomme at grunnbeløpet blir justert flere ganger per år.

Folketrygdens grunnbeløp 1.5.2014: 88.370 kr.