InnskuddspensjonInnskuddspensjon

Danica Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt, der bedriften betaler et avtalt årlig innskudd (sparebeløp) til sine ansatte. Innskuddene blir plassert på en ”sparekonto” for hver ansatt. På denne kontoen vil den oppsparte kapitalen være et resultat av årlige innskudd og avkastningen på disse.

Med Danica Innskuddspensjon har bedriften god oversikt og kontroll over kostnadene.

Bedriften får skattefradrag for all innbetaling (sparing, forsikringsdekninger og omkostninger) til pensjonsordningen.

 

Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen. Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).

Innskuddsplanens utforming og størrelse kan fastsettes i samarbeid mellom arbeidsgiver og Danica Pensjon, slik at de valgmuligheter man har kan drøftes og innskuddsplanen fastsettes ut fra dette.

Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og fastsettes som prosent av lønn:
Det er valgfritt for bedriften om innskuddet skal regnes fra 0 eller 1G.
Innskuddet skal maksimalt utgjøre 7 % av lønn mellom 0 (1) og 12 G.
I tillegg kan bedriften ha et tillegg på maksimalt 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G.
For selvstendig næringsdrivende vil satsene være annerledes.

Les mer omLes mer om

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) blir fastsatt av Stortinget 1. mai hvert år.
Det kan forekomme at grunnbeløpet blir justert flere ganger per år.

Folketrygdens grunnbeløp 1.5.2014: 88.370 kr.