InnskuddspensjonInnskuddspensjon

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd (sparebeløp) til de ansattes alderspensjon. Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen, som fastsettes i samarbeid mellom Danica Pensjon og arbeidsgiver.

Alle bedrifter har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er en ordning med 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Forsikringsdekningen innskuddsfritak er også obligatorisk.

Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, ved å foreta egne investeringsvalg.


Innskuddsfritak

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon. Ved uførhet på 20 % eller mer, er de ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd frem til pensjonsalder. Innskuddsfritak utbetales i henhold til fastsatt uføregrad og har en karenstid på 12 måneder.

Dette betyr at den ansatte må ha vært sykemeldt i 12 måneder for at retten til innskuddsfritak skal inntre. Premien på innskuddsfritak avhenger av kjønn og alder, samt uførerisikoen til bedriften.

Det er mulig å velge at innskuddsfritak under utbetaling skal reguleres med opptil 3 % årlig. Med regulering av innskuddsfritaket får ansatte som har blitt ufør innbetalt et innskudd som årlig økes i henhold til reguleringsprosenten.

Last ned produktark om Danicas Innskuddspensjon

Last ned produktark om forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

 

Gå videreGå videre

Hva blir min pensjon?
Beregn din fremtidige pensjon med vår kalkulator.

Prøv vår pensjonskalkulator