DødsfallDødsfall

Vet du hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra?
En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før.

En dødsfallsdekning kan gjøre livet litt enklere for dem som blir sittende igjen.

 

Hva skjer med oppspart kapital ved dødsfall?
Hvis et medlem dør skal pensjonskapitalen utbetales til etterlatte.

Følgende regler gjelder:
Først skal pensjonskapitalen sikre en årlig barnepensjon på 1 G til hvert barn. Pensjonen utbetales til fylte 21 år.
Innestående utover dette betales ut som en pensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner. Fraskilt ektefelle kan ha rett til pensjonsutbetaling dersom ekteskapet varte minst 10 år og ektefellen var minst 45 år ved skilsmissen.

Hvis det ikke er etterlatte vil beløpet bli utbetalt som engangsbeløp til dødsboet.

Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren