Investeringsvalg

Ved opprettelse av en pensjonsordning så vil alle innskudd bli plassert i det investeringsalternativet som er valgt av bedriften. De ansatte har mulighet til å velge den investeringsprofilen som passer best for seg og sin økonomiske situasjon. På denne måten kan de ansatte selv påvirke størrelsen på sin fremtidige pensjon.


Danica Valg

Danica investerer de ansattes pensjonskapital på bakgrunn av den profilen bedriften eller den ansatte selv har valgt. Du kan velge mellom Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100 % Aksjer. Større andel rentefond gir lav risiko, mens større andel aksjefond gir større avkastningspotensial. 

 Aksjefond    Rentefond/obligasjoner

      Forsiktig                     Moderat                     Offensiv                   100 % Aksjer    
                            

Det er også mulighet for å la ansatte velge Åpen profil. Da kan de selv bestemme hvordan pensjonsmidlene skal investeres og velge fond fra vår omfattende fondsmeny. 

 
 

Danica Balanse

Med Danica Balanse er investeringsrisikoen balansert slik at den til enhver tid er tilpasset ansattes alder og risikovillighet. Vi investerer de ansattes pensjonskapital i aksjer og rentefond/obligasjoner. Bedriften velger en startprofil, men ansatte kan selv endre profil om de ønsker.

Siden både aksjer og rentefond/obligasjoner kan gi en negativ avkastning, tilbyr vi en garanti som sikrer de ansatte mot negativ avkastning over hele garantiperioden.