Danica Balanse Danica Balanse

Danica Balanse er en sparemåte hvor Danica Pensjon styrer alle investeringer ut fra ditt ønske om risiko og eventuelt behov for garanti. Med Danica Balanse får du investeringsfordeler uten at du trenger å utføre investeringen selv. Det eneste du må bestemme deg for, er når du vil starte med utbetaling av din pensjonssparing.
 
Når vi håndterer pensjonskapitalen din, investerer vi den både i aksjer og obligasjoner. Vi tar høyde for alder og hvor stor risiko du er villig til å ta. Jo yngre du er, jo flere aksjer har du, og jo mer du nærmer deg pensjonsalderen, jo flere obligasjoner har du.
 
Siden både aksjer og obligasjoner kan gi en negativ avkastning, tilbyr vi en garanti som sikrer deg mot negativ avkastning over hele garantiperioden. Slik vet du som minimum hvor mye du har til rådighet den dagen du vil starte med utbetaling av din pensjonssparing – uansett hvordan det går med investeringene våre i garantiperioden.