Danica Balanse

Danica Balanse er en pensjonssparing hvor vi investerer ut fra ansattes alder og risikovillighet. Med Danica Balanse er du sikker på at investeringsrisikoen er balansert slik at den passer til ansattes alder og ønskede tidspunkt for utbetaling av pensjonssparingen. 
 
Nedtrapping av aksjer gir trygghet
I begynnelsen av perioden er en større andel av pensjonssparingen investert i aksjer. Etter hvert som tiden går trappes aksjeandelen ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling. Aksjene erstattes da med obligasjoner som er forbundet med mindre risiko. Dette gir god balanse i investeringene.
 
Ansatte bestemmer selv risikoen
Bedriften velger startprofil, men de ansatte kan endre profil om de ønsker. Forskjellen mellom de ulike profilene er hvor stor andel som er plassert i aksjer og nedtrappingsperioden. Aksjer gir normalt en høyere avkastning enn obligasjoner, men innebærer også en høyere risiko. Derfor er det viktig at ansatte velger den investeringsprofilen som passer best for seg.
 
Garanti
Siden både aksjer og obligasjoner kan gi en negativ avkastning, er det mulig å tilknytte en garanti som gjør at de ansatte unngår negativ avkastning i hele garantiperioden. Slik vet ansatte hva de minimum har til rådighet den dagen de starter utbetaling av pensjonssparingen. 
 

  
 
Klikk på de enkelte investeringsprofilene i grafen nedenfor med variabel aksjeandel for å se hvordan fordelingen mellom aksjer og obligasjoner endrer seg over tid.