Danica Balanse Danica Balanse

Danica Balanse er en sparemåte hvor Danica Pensjon styrer alle investeringer ut fra ditt ønske om risiko og eventuelt behov for garanti. Med Danica Balanse får du investeringsfordeler uten at du trenger å utføre investeringen selv. Det eneste du må bestemme deg for, er når du vil starte med utbetaling av din pensjonssparing.
 
Når vi håndterer pensjonskapitalen din, investerer vi den både i aksjer og obligasjoner. Vi tar høyde for alder og hvor stor risiko du er villig til å ta. Jo yngre du er, jo flere aksjer har du, og jo mer du nærmer deg pensjonsalderen, jo flere obligasjoner har du.
 
Siden både aksjer og obligasjoner kan gi en negativ avkastning, tilbyr vi en garanti som sikrer deg mot negativ avkastning over hele garantiperioden. Slik vet du som minimum hvor mye du har til rådighet den dagen du vil starte med utbetaling av din pensjonssparing – uansett hvordan det går med investeringene våre i garantiperioden.
 

Med Danica Balanse er du sikker på at investeringsrisikoen er balansert slik at den passer til din alder og ditt ønskede tidspunkt for utbetaling av din pensjonssparing. Du velger selv også din egen risikovillighet ved valg av investeringsprofil.

 
Du bestemmer selv risikoen
Du velger selv hvor stor andel av dine investeringer som skal plasseres i aksjer og obligasjoner (med mindre du har valgt garanti). Den mest vanlige investeringsprofilen er Middels aksjeandel fordi den gir en god balanse mellom risiko og forventet avkastning. Aksjer henger sammen med risiko. Jo flere aksjer, jo større risiko. Men samtidig gir aksjer normalt – over tid – en høyere avkastning enn obligasjoner. Derfor er det viktig at du velger den investeringsprofilen som passer deg best.
 
Færre aksjer med tiden gir trygghet
I Danica Balanse investerer vi pensjonskapitalen din i aksjer og obligasjoner. I begynnelsen er en større andel investert i aksjer, men etter hvert som tiden går trappes disse ned i takt med at du stadig blir eldre og kommer nærmere ditt ønskede tidspunkt for utbetaling av din pensjonssparing. Aksjene erstattes med obligasjoner, som er forbundet med mindre risiko. Dette gir god balanse i dine investeringer.
 
Klikk her for å laste ned produktark Danica Balanse
 

Klikk på de enkelte investeringsprofilene i grafen nedenfor med variabel aksjeandel for å se hvordan fordelingen mellom aksjer og obligasjoner endrer seg over tid.