Kollektiv ulykkeKollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er den enkleste og rimeligste form for økonomisk trygghet en bedrift kan gi sine ansatte. Forsikringen gir økonomisk erstatning for påført skade etter en ulykke. Den utbetales som en engangserstatning til den skadelidte eller de etterlatte.

Danicas kollektive ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som rammer arbeidstakere som er medlem av norsk folketrygd. I tillegg kan det også avtales at forsikringen skal omfatte de ansattes ektefelle/samboer og barn.

Det kan avtale følgende valgfrie ytelser (maks 40G)

  • Medisinsk invaliditet, inklusive behandlingsutgifter
  • Dødsfall
 
  • I Danica er vi opptatt av å gjøre forsikring og pensjon enkelt for bedriften og for bedriftens ansatte.
  • Ved å samle bedriftsforsikringene og bedriftspensjonen på ett og samme sted frigis både tid og ressurser. I tillegg får du kun en plass å henvende deg.
  • Ved å fokusere på et fremtidsrettet og bredt produktutvalg har vi løsninger som passer alle bedrifter.
Gå videreGå videre

Sunnhetsmåler
Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene

Mål din helse her