ForsikringForsikring

Vi tilbyr løsninger tilpasset den enkelte bedrift og deres ansatte. Et godt og fremtidsrettet produktutvalg bidrar til å undersøtte bedriftens personalpolitikk og øvrige forsikringsbehov.

Uførepensjon
Uførepensjon er en forsikringsdekning som gir månedlige utbetalinger dersom en ansatt blir ufør.

Les mer om Uførepensjon
Gruppeliv
Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling til den ansattes etterlatte ved dødsfall. 

Les mer om Gruppeliv
Barnepensjon
Barnepensjon er en løpende pensjonsutbetaling til barn som den ansatte forsørget ved sin død.

Les mer om Barnepensjon
Helseforsikring

En helseforsikring kan bidra aktivt til å få ansatte tilbake i jobb.

Ta kontakt for tilbud