FritidsulykkeFritidsulykke

Fritidsulykke består av ulykkesskade som ikke er forårsaket av en ulykke på arbeidsstedet.
Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig, ytre begivenhet - ulykkestilfelle - uavhengig av den forsikredes vilje.

Fritidsulykke gjelder for forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden konstateres.

Beregningsgrunnlaget for utregning av de ulike erstatningene er avhengig av inntekt, alder og grad av medisinsk invaliditet.
 
  • I Danica er vi opptatt av å gjøre forsikring og pensjon enkelt for bedriften og for bedriftens ansatte.
  • Ved å samle bedriftsforsikringene og bedriftspensjonen på ett og samme sted frigis både tid og ressurser. I tillegg får du kun en plass å henvende deg.
  • Ved å fokusere på et fremtidsrettet og bredt produktutvalg har vi løsninger som passer alle bedrifter.
Gå videreGå videre

Sunnhetsmåler
Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene

Mål din helse her