SRISRI

Danica Pensjons politikk for sosialt ansvarlige investeringer er å sikre at kundenes pensjonsmidler ikke investeres i virksomheter som grovt eller systematisk og veldokumentert bryter internasjonale retningslinjer med hensyn til menneskerettigheter, miljø, arbeid, korrupsjon eller våpen.

Langsiktig verdiskapning i virksomheter forutsetter etter Danica Pensjons oppfatning redelig oppførsel. Derfor strider ikke SRI-politikken mot målet om å forvalte kundenes investeringer slik at de oppnår best mulige avkastning.

Henvendelser om investering og SRI
Leder Finans
Morten Mathisen
MMAT@danica.no
Mobil: 930 61 121

Gå videreGå videre

Økonomi
Organisasjonskart