SRISRI

Danica Pensjons politikk for sosialt ansvarlige investeringer er å sikre at kundenes pensjonsmidler ikke investeres i virksomheter som grovt eller systematisk og veldokumentert bryter internasjonale retningslinjer med hensyn til menneskerettigheter, miljø, arbeid, korrupsjon eller våpen.

Langsiktig verdiskapning i virksomheter forutsetter etter Danica Pensjons oppfatning redelig oppførsel. Derfor strider ikke SRI-politikken mot målet om å forvalte kundenes investeringer slik at de oppnår best mulige avkastning.

Henvendelser om investering og SRI
Leder Finans
Morten Mathisen
MMAT@danica.no
Mobil: 930 61 121

Gå videreGå videre

Økonomi
Organisasjonskart
 
 
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.