Om Danica PensjonOm Danica Pensjon

  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til bokmerker
 

Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap. Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pension er markedsleder i Danmark, og forvalter ca 260 mrd kroner på vegne av over 600 000 kunder.

Over 100.000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon. Selskapet har ca 80 ansatte. Hovedkontoret er i Trondheim. I tillegg har Danica Pensjon flere salgskontorer i landet forøvrig.

Danica Pensjons produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter. Selskapets produkter selges via flere distributører, blant annet Danske Bank. Oversikt over våre største distributører finner du under forsikringsagenter.

Danica Pensjon har røtter tilbake fra 1997, og er en sammenslåing av de tidligere selskapene Nordenfjeldske Personforsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble kjøpt opp av Danica Pensjon i 2004.

Selskapets kjerneverdier er:
Verdiskapende, ordentlig, kompetent, tilgjengelig og engasjert.

Gå videreGå videre

Økonomi
Organisasjonskart
 
 
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.