Forsikringsagentvirksomhet

Offentlig register for Danica Pensjon i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

 

Danske Bank   
Country Manager Trond F. Mellingsæter
Organisasjonsnr. 977 074 010
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet (Norge/Danmark)

Sandnes Sparebank  
Adm. direktør Jon Ledaal
Organisasjonsnr. 915 691 161  
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

If Skadeforsikring NUF
Ansvarlig for forsikringsvirksomheten Ivar Martinsen
Organisasjonsnr. 981 290 666
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
SMB Tjenester AS  
Adm. direktør Petter Daniel Jensen 
Organisasjonsnr. 968 290 983 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside

Pareto Wealth Management AS  
Adm. direktør Rune Wassum
Organisasjonsnr. 884 119 162 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Pareto Wealth Management

Eika Kapitalforvaltning  
Adm. direktør Bjørn Slåtto
Organisasjonsnr. 979 561 261 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Eika Kapitalforvaltning

Tide Forsikring AS  
Adm. direktør Jan Terje Hestås
Organisasjonsnr. 991 921 737 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​Tide Forsikring
  
Front Securities AS  
Adm. direktør Truls Roll
Organisasjonsnr. 994 418 769
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​​Front Securities

Codan Forsikring NUF  
Adm. direktør Scott Ørmen
Organisasjonsnr. 991 502 491
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​Codan Forsikring

Lyberg & Partnere AS
Adm. direktør Karl Petter Lyberg
Organisasjonsnr. 982 902 274
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​​Lyberg & Partnere

Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
Adm. direktør Tore Solberg
Organisasjonsnr. 913 287 215
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Lyberg & Partnere

Sandvin Forsikring AS
Adm. direktør Espen Gulbrandsen
Organisasjonsnr. 914 038 685
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside