ForsikringsagentvirksomhetForsikringsagentvirksomhet

Offentlig register for Danica Pensjon i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

 

Danske Bank   
Country Manager Tone Lunde Bakker
Organisasjonsnr. 977 074 010
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet (Norge/Danmark)

Sandnes Sparebank  
Adm. direktør Jon Ledaal
Organisasjonsnr. 915 691 161  
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

If Skadeforsikring NUF
Ansvarlig for forsikringsvirksomheten Ivar Martinsen
Organisasjonsnr. 981 290 666
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

SMB-tjenester AS  
Adm. direktør Petter Daniel Jensen 
Organisasjonsnr. 968 290 983 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Pareto Wealth Management AS  
Adm. direktør Rune Wassum
Organisasjonsnr. 884 119 162 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Tide Forsikring AS  
Adm. direktør Jan Terje Hestås
Organisasjonsnr. 991 921 737 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
Front Securities AS  
Adm. direktør Truls Roll
Organisasjonsnr. 994 418 769
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Codan Forsikring NUF  
Adm. direktør Brage Høidahl
Organisasjonsnr. 991 502 491
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Lyberg & Partnere AS
Adm. direktør Karl Petter Lyberg
Organisasjonsnr. 982 902 274
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Lyberg & Partnere Pensjon og Sparing AS
Adm. direktør Tore Solberg
Organisasjonsnr. 981 404 688
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Sandvin Forsikring AS
Adm. direktør Espen Gulbrandsen
Organisasjonsnr. 914 038 685
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet