DødsfallDødsfall

Penger til de etterlatte

Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra?
En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallsforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle/arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet. 

Dødsfallsforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.​

 
Gå videreGå videre

Forsikringskalkulator
Hva vil personforsikringen koste?

Prøv forsikringskalkulatoren