IPSIPS

Danica Pensjon stanser aktivt salg av IPS
På grunn av foreslåtte endringer i skattereglene fra og med 2011 stanser Danica Pensjon nå aktivt salg av sparing i IPS. Den foreslåtte økningen i beskatning av pensjonsinntekt medfører at IPS nå blir mindre skattemessig fordelaktig enn tidligere.

For privat pensjonssparing anbefaler Danica Pensjon sparing i Flexipensjon fremfor IPS. Flexipensjon er en fleksibel pensjonssparing uten bindingstid.

Les mer om sparing i Flexipensjon her


Danica utelukker ikke at IPS fortsatt vil være lønnsomt for enkelte kundegrupper. Ønsker du å opprette eller fortsette sparing i IPS så er dette fortsatt mulig.

 
  • Du får 27 % skattefradrag for sparingen i innbetalingsåret, utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt
  • Verdien er fritatt for formuesskatt
  • Ingen skatt på avkastning i spareperioden
  • Pengene utbetales fra pensjonsalder, normalt 67 år
  • Pengene utbetales over minimum 10 år og det er tilknyttet en garanti i utbetalingsperioden
  • IPS anbefales ikke hvis du har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalder og forventer å betale toppskatt som pensjonist
  • Innbetalt beløp må være på Danicas konto innen 31. desember det år det ønskes fradrag for.
Gå videreGå videre

Hva blir min pensjon?
Beregn din fremtidige pensjon med vår kalkulator.

Prøv vår pensjonskalkulator
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.