BedriftBedrift

  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til bokmerker
Starte bedrift  
Med profesjonell rådgiving innenfor pensjons- og forsikringsområdet ønsker vi å oppleves som en merverdi av våre kunder. Et godt og fremtidsrettet produktutvalg bidrar til å understøtte bedriftens personalpolitikk og øvrige forsikringsbehov.
 
Innskuddspensjon
Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd til de ansattes alderspensjon.

Les mer om innskuddspensjon
Danica Uførerente
Danica Uførerente er en uførhetsforsikring med månedlige utbetalinger som kan tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte.

Les mer om uførerente
Forsikringer

Danica tilbyr mange ulike dekninger innenfor personforsikring.Les mer om personforsikring
Danica Gruppeliv
Illustrasjonsbilde Danica Gruppeliv. Hav

Danica Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall.


Les mer om gruppeliv

AktueltAktuelt

Innskuddspensjonen forbedres
Banklovkommisjonen foreslår å øke grensen for maksimal innbetaling. Det gir mulighet for en bedre pensjonsordning.

Investeringsvalg
Ansatte kan velge tre forskjellige investeringsmåter: Danica Balanse, Danica Valg og Åpen investeringsprofil.

Les mer om våre investeringsvalg
Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Med pensjonsordning fra Danica Pensjon kan du få økonomisk trygghet som pensjonist.

Les mer om pensjonssparing

Privat pensjonssparing

Privat pensjonssparing kan gi deg mulighet til tidligere pensjonsalder og økt pensjonsinntekt.

Les mer om privat pensjonssparing

Gå videreGå videre

Skjema
Uførhet 
Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidsmessig uførhet som medfører krav på ytelser fra Danica Pensjon.
 
Dødsfall
Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidstakers død.
 
Skjema for begunstigelse Gruppeliv Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.