Danica ValgDanica Valg

Danica Valg er en investeringsform med mange muligheter hvor du som kunde selv er aktiv i dine investeringsvalg. Du bestemmer hvordan dine pensjonsmidler blir investert og avkastningen er avhengig av dine valg.

Gjennom Danica Valg får du tilgang til mange av de beste fondene og fondforvalterne i markedet, og mulighet for høy avkastning. Fondsbytter er gratis og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden, noe som gjør at denne investeringsformen er meget attraktiv for mange kunder.

Du velger selv om du vil ha en av fire ulike investeringsprofiler i Danica Valg, eller om du vil velge fond selv i Åpen Profil.

 
Innenfor Danica Link har du muligheten til å velge to forskjellige investeringsmåter, avhengig av hvor aktiv du selv ønsker å være i dine investeringer

Åpen profil – du velger selv fond fra vår fondsmeny
Danica Valg – vi velger fond, du velger risikoprofil
Les mer omLes mer om

Hva blir min pensjon?
Beregn din fremtidige pensjon med vår kalkulator.

Prøv vår pensjonskalkulator
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.